Contributor: K. Kinoshita      1  images [Back]


 5-68  
Micromonospora griseorubida A 11725
(by Y. Anzai, K. Kinoshita & F. Kato)