Contributor: V.D. Kuznetsov      1  images [Back]


 8-3  
Streptomyces albiaxialis DSM 41799T
(by V.D. Kuznetsov)