Contributor: W. Xiang      5  images [Back]


 5-64  
Actinoplanes hulinensis NEAU-M9T
(by W. Xiang)
 5-65  
Micromonospora jinlongensis NEAU-GRX11T
(by W. Xiang)
 9-81  
Nonomuraea fuscirosea NEAU-dht8T
(by W. Xiang)
 9-83  
Nonomuraea guangzhouensis NEAU-ZJ3T
(by W. Xiang)
 9-84  
Nonomuraea harbinensis NEAU-yn31T
(by W. Xiang)